Canal Digital


Greverudlia Velforening som vårt sameie er en del av, er tilknyttet en Canal Digital pakke som gir gunstige og rabbaterte priser.

Vi kjører idag en Utvidet Grunnpakke med Internett, også kalt UGmI. Denne pakken er dere alle frie til å benytte dere av og dere må da ta kontakt med kundeservice på 0690.  Ved spørsmål om hvilket borettslag / sameie dere tilhører oppgir dere Greverudlia Velforening.

UGmI kan dere lese mer om her

2013-06-11: Informasjon fra Styret i Greverudlia Velforening
Årsmøtet i Greverudlia velforening ga styret fullmakt til å inngå kontrakt med Canal Digital om leveranse av signaler for TV og radio, samt bredbånd.

Kontrakt er nå inngått til en økonomisk ramme som er lavere enn den forrige, selv om MINI bredbånd inngår. Canal Digital starter denne uken arbeidet med å kontakte husstandene, alle husstander får på utlån modem for internett og dekoder for signaler.

 Informasjon fra Canal Digital finnes her.