Faktureringsrutiner


Følgende faktureringsrutiner ble besluttet i årsmøtet 2014. Noen mindre justeringer ble gjort ifm implementasjonen for å tilpasse rutinen til gjeldende lover og regler for gebyrer. Dessuten er det gjort noen små justeringer for at rutinen skal fungere optimalt for styret og samtidig være rimelig for sameierne.

 1. Styret tar frem fakturaunderlag 15. juni eller senest 1 måned før utsendelse av faktura. Fakturaunderlag sendes til kasserer.
 2. Styret lager én felles og tydelig spesifisert faktura pr. husstand. Fakturadato settes til 15. august og forfallsdato 31. august.
 3. Styret sender ut hver enkelt faktura pr. epost til spesifisert mottaker. Kasserer settes på kopi på hver utsendelse. Utsendelse skjer senest 17. august.
 4. Styret legger ut generell informasjon om fakturering og forfall på sameiets hjemmeside.
 5. Kasserer gir tilbakemelding til styret om betalingsstatus senest 10. september.
 6. Styret sender første purring 15. september. Husstand bes å betale umiddelbart. Ingen purregebyr.
 7. Kasserer gir tilbakemelding til styret om oppdatert betalingsstatus senest 25. september.
 8. Andre purring sendes 1/10 med forfall 15/10. Purregebyr tilkommer i henhold til inkassoforskriftens § 1-2. Pr. 2015-01-01 er purregebyret kr. 65,-
 9. Varsel om avstengning Canal Digital signaler sendes 1/12, samt purregebyr i henhold til inkassoforskriftens § 1-2
 10. Styret varsler Canal Digital om avstengning av husstandens bredbånd og TV-signaler.
 11. Åpning av signaler fra Canal Digital gjennomføres når opprinnelig faktura og purregebyrer, inklusive eventuelle kostnader fra Canal Digital, er betalte.

Eiendom som er gjenstand for salg håndteres på samme måte. Dvs at den som styret har registrert som eier ved opprinnelig fakturadato er den som mottar faktura og følges opp på denne. I tillegg informerer styret megler om at det er en eventuell skyld knyttet til husstanden hvis visning/salg faller etter fakturadato. Sameiet forutsetter da at det er både meglers og selgers ansvar å informere kjøper.