Kjøp av tomt til felles garasjeanlegg

Greverudlia Sameieforening, Felt B har kjøpt 725 kvm. stor tomt av A/L Greverudlia velforening til formål «Felles garasjeanlegg».

Eiendommen er tinglyst og skjøte samt saksdokumenter er underskrevet og godkjent 28 september 2015.

Scan 1

Scan 4

 

Scan 3

 

Scan

Scan 2