Om sameiet

Sameiet felt B i Greverudlia er et sameie for fellesarelene innom felt B og ble opprettet da feltet ble opparbeidet i 1974-75. Av ordet «sameie» går det fram at fellesarealene eies i fellesskap av de 36 boligenhetene i felt B. Altså eier hver enkelt 1/36 del av sameiets arealer og eiendeler. For sameiet gjelder sameielovens regler. Den vesentligste betydning i loven for oss er at uten samtykke fra alle sameierne kan ikke noe areal kan selges / avhendes eller gis tillatelse til at noen tar i bruk arealene på en slik måte at det går ut over fellesskapets interesser.

Sameiet eier gårdsnummer 43 og bruksnummer 517 (fellesarealene rundt husene) og 739 (arealet for de 21 garasjene nede i svingen, ervervet fra Greverudlia velforening i 1982), og er i ferd med å erverve fra velforeningen ytterligere et areal sørøst for Chr. Krohgs vei slik at alle kan få bygget garasjer.

Sameiet er således dannet for å ivareta fellesarealene. I prinsipp gjelder dette vedlikehold av arealene, inklusive asfaltering av parkeringsplass og stikkveier. Utstyr og fornyelse av lekeplassen er en annen oppgave. Innom området er det også vann- og avløpsledninger som er sameiets ansvar. Sameiet har ikke som formål å ivareta andre felles interesser, som vedlikehold av boligene. Det som er innenfor hver enkelt boligs eiendom er fullt og enkelt den enkelte huseiers ansvar.

Sameiet har likevel ved et par tilfeller tatt aksjon utenfor det som faller inn under sameiets vedtekter:
· sameiet felt B har i likehet med de andre sameiene innenfor Greverudlia velforenings område påtatt seg å kreve inn velforeningskontingenten, hvorav ca 80% av kontingenten gjelder drift og vedlikehold av fellesantenneanlegget, inklusiv bredbåndleveranse. Det er velforeningen som eier fellesantenneanlegget, men den enkelte beboer kan fritt melde seg ut av avtalen om signalleveranse.
Greverudlia velforening er et andelslag der alle boliger innom velforeningens område har pliktig medlemskap og eier en andel.
· Sameiet sto som søker for utvidelse av husenes verandaer fra ca 1,2 m dybde til ca 2 m dybde (bredde) (utført ca 1980).
· Sameiet gikk til innkjøp av lange stiger til bruk ved vedlikehold av husene.
· Sameiet skiftet ut søppelstativene fra sylindriske i metall til dagens stativ.

Vedlikehold av grønne fellesområdene er en utfordring. Tradisjonelt utføres en vårdugnad for å få arealene pene etter vinteren og klipping av plener og fjerning av ugress har gått på omgang mellom beboerne. Å vedlikeholde fellesarelene i sommersesongen har vist seg å være en stor utfordring. Det har vært vurdert å sette bort oppgaven til private, men dette vil heve årskontingenten med ca kr 1500 pr sameier. Sameiets styre forsøker derfor fortsatt å legge opp til ordninger der hver sameier har ansvaret for hver sin lille oppgave.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Subscribe!