Regnskap og budsjett

Vedlagt følger regnskap og budsjetter slik de er fremlagt og besluttet på sameiets årsmøter i kronologisk rekkefølge. Øverst gjeldende budsjett med fjorårets regnskap.