Sameiets gjeldende priser

Sameiets gjeldende priser vedtas av årsmøtet og danner grunnlaget for sameiets inntekter.

Årsmøtet 2014 besluttet å innføre et fast faktureringsregime slik at alle sameiere/beboere selv har kontroll på faktureringsbeløp og betalingsfrister. Det er derfor opp til den enkelte sameier å etterlyse uteblitt faktura eller eventuelt gjennomføre betaling uten denne.

Hvis du ikke klarer å betale kontingenten innenfor en rimelig tid, vil Greverudlia sameieforening i medhold av inkassoloven og inkassoforskriften kunne benytte seg av et inkassobyrå for å drive inn pengekravet du har mot deg.

Følgende priser er gjeldende for Greverudlia Sameierforening Felt B:

  1. Årskontingent:                                                                            kr. 3000
  2. Oppstillingsplass 1 – garasje / parkeringsplass:                   kr.        0
  3. Oppstillingsplass 2 – ekstra parkeringsplass 1:                    kr. 1000
  4. Oppstillingsplass 3 – ekstra parkeringsplass 2:                    kr. 1500
  5. Strømuttak:                                                                                  kr. 1100
  6. Campingvognopplag  – pris pr. vogn og sesong:                   kr. 1500
  7. Henger – pris pr. henger og sesong:                                        kr    750
  • Note 1: Oppsigelse (av oppstillingsplass/opplag) innen 1. juni faktureres med halvt beløp.
  • Note 2: Opplag av båt tillates ikke på sameiets grunn.

Det er viktig å merke at Greverudlia Vel sin årskontingent er på 5.250kr. Dette beløpet gjelder tv og dekoder fra Telenor (tidligere Canal Digital).

Sameiere får dermed to faktura’er hvert år. Kontingenten til Greverudlia Vel (5.250kr) vanligvis betales i begynnelsen av juni, og kontingenten fra Greverudlia sameieforening felt B betales innen desember.