Sommerdugnad på fellesarealer i Greverudlia sameieforening felt B

I mai starter den rullerende sommerdugnaden. Oppgaver er hovedsakelig fordelt med tanke på at den enkelte skal få oppgaver i nærområdet til sin bolig.

Dugnadsintensiteten blir lavere etter hvert som sommeren skrider frem. Dette av den enkle grunn at gresset gror saktere jo lenger ut på sommeren vi kommer

Fellesområdene, som er omfattet av dugnadslisten, er merket gul i vedlagt kart. Husk at områdene omfatter det som befinner seg helt inn til Chr. Krohgs vei – dvs også gress/grøft som måtte være på utsiden av et eventuelt gjerde.

Husk at det er den enkelte sameiers ansvar å bytte vakt eller se til at andre gjør jobben hvis man skal bort i tildelt periode. Det er som tidligere ingen hindring å bytte arbeidsoppgaver/perioder med andre naboer. Det er også lov å sette ut jobben til andre og selv betale for dette – gjerne til ungdom i sameiet som ønsker å ta slik jobb. (Anbefalt minstepris er kr. 300,- pr vakt.)

  • Husstander med ungdom som ønsker slike vakter, oppfordres til å melde fra til styret eller avtale direkte med husstander som ønsker hjelp.
  • Husstander som ønsker å sette ut en vakt eller to, oppfordres til å sjekke med styret om arbeidsvillig ungdom eller avtale direkte.OBS! Hver enkelt sameier må ta ansvaret for området mellom egen hekk/gjerde og tilstøtende asfalt. Disse områdene omfattes ikke av dugnadslisten og er merket grønn i vedlagt kart. (Kart og faktiske hekker/gjerder kan avvike noe.) Styret i Greverudlia Sameierforening felt B
  • Med vennlig hilsen
  • OBS! Hver enkelt sameier må tilse at det er luft (minimum 10-20 cm) mellom private hekker/gjerder og asfaltkant på tilstøtende vei/stikkvei.
  • Gi omgående beskjed til styret hvis det er noe galt med klipper/utstyr eller det mangler bensin. Bensinkannene kan også fylles av den enkelte, men husk da at kvittering kreves for å få tilbake penger.

Dugnadskart 2014