Vedtekter

Sameiets vedtekter, som ble revidert i årsmøtet 2015-03-25, finnes på vedlagt link:

Sameiet Felt B i Greverudlia – Vedtekter